Ärendehantering och avvikelsehantering

Tester klara, status 2014-11-27

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S Hans Borgenfalk 14-11-20 15-09-17
2 Plannja AB Lars Bäckström 14-06-30 14-10-31