Ärendehantering och avvikelsehantering

Tester klara, status 2014-10-06

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 Plannja AB Lars Bäckström 14-06-30 14-10-31
2 SolTech Energy Sweden AB Sara Klingberg 14-09-04 15-07-23