Ärendehantering och avvikelsehantering


Tester klara, status 2016-05-27

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 Designtak i Småland AB Daniel Hallgren 16-05-19 17-03-16