Ärendehantering och avvikelsehantering


Tester klara, status 2016-09-01

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 Hörmann Svenska AB William Göranzon 16-08-31 16-11-13
2 Smedbo AB Caroline Lindgren 16-09-01 17-02-28