Ärendehantering och avvikelsehantering

Tester klara, status 2016-04-29

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 Saekko Industri A/S Fatbardhe Selmani 08-05-27 16-05-15