Ärendehantering och avvikelsehantering

Tester klara, status 2015-11-05

Kvarstående att färdigställa, artiklar, kundunika priser och/eller utbildning. Nedanstående leverantörers artikelinformation levereras endast i filformatet FIN04 och först när de är klara med kvarstående moment blir de certifierade.
Företag Kontaktperson Godkänd fil Beräknad driftstart
1 HEAB Stängsel AB Vivi-Ann Svensson 15-09-22 16-04-13