Ärendehantering och avvikelsehantering
 

2012-11-12

Vilma och GS1 etablerar kontinuerlig samverkan

Efter att under 10 år ha verkat för en nationell samling för att enas kring standarden för artikelinformation, s.k. Masterdata, tar Vilma nu nästa steg och har tillsammans med GS1 Sweden beslutat att etablera en kontinuerlig referensgrupp som skall kvalitetssäkra det fortsatta arbetets resultat i internationell standard. Det görs inledningsvis enligt nedanstående målbeskrivning.
 

Vision

Effektiva affärer inom byggsektorn

Affärsidé

Att skapa förutsättningar för effektiva affärer
för parterna inom byggsektorn
genom fastställandet av standarden för, samt kvalitetssäkringen av, Masterdata

Strategi

  • Effektiv administration
  • Effektiv drift
  • Hållbarhet
  • Spårbarhet
  • Säkerhet
 
Branschrådet Vilma
Christer Green
Projektledare