Ärendehantering och avvikelsehantering

Uppdaterad 2011-12-23

Dessa affärssytem är idag godkända enligt de funktionskrav som finns för Vilma 1.0:
 
  • Bygg-GT
  • Cims/Garp, version 3 
  • Cims/Jeeves, version Universal/Selected 
  • Kassanova, version 5.1.54 
  • NAV-GT, version 1.0 
  • Pengvin Affärssystem AB, version 4.23 
  • Pyramid Business Studio, version 3,40B sp11 med Vilma KS anpassning
  • Trygg2000, version 8 

 

För dig som är systemleverantör och ännu inte är godkänd, kontakta:

Finfo
08-402 41 30
info@finfo.se