Ärendehantering och avvikelsehantering

Ny version av BK04 from 2012-01-01

Med fokus på "Järnhandelssortimentet" har nu varugrupperingen BK04 uppdaterats för driftstart 2012-01-01.

Det innebär:

  1. Finfo knyter, efter önskemål från varje enskild kund, denna version till de artiklar som distribueras.

  2. From 2012-01-01 kommer nya Vilmaabonnenter att få denna version knyten till sina artiklar.

  3. ALLA som använder Vilma 2.0 får denna version av BK04 distribuerad i fältet BK04 - Branschstatistik.

Exceltabell av BK04 version 2012-01-01

Klicka här för att öppna tabell >>>

Obsevera att denna innehåller två flikar där den första innehåller aktuell gruppering och den andra innehåller alla de föränringar som gjorts mot version 2011-01-01.

Rättning 2012-01-23:

I den ursprungliga tabellen har tyvärr en grupp försvunnit vid uppdateringen. Denna grupp är, 18003 Kyl-, frys- och svalskåp, och skall naturligtvis vara med. Den är nu tillförd den reviderade versionen som finns under ovanstående länk.

Rättning 2012-03-08:

Nummer på huvudgruppen "Gasvaror, bränsle, sprängmedel, fyrverkerier" saknas i tabellen men är nu rättad med tillägget "19 Gasvaror, bränsle, sprängmedel, fyrverkerier". 

Har ni frågor kontakta:

  1. Finfo, 08 40 24 130, info@finfo.se 

  2. Vilma, 0705 30 02 90, christer.green@branschradet-vilma.se