Ärendehantering och avvikelsehantering

Vilmautbildning

För leverantörer och handlare

Vilma tar dig till en ny NIVÅ!

För att skapa förutsättningar för både leverantörer och handlare att bättre utnyttja kraften i Vilmastandarden aktiveras nu en ny utbildning.

Läs mer om utbildningen >>>

Anmäl dig här >>>

It takes two to tango…

Viktigt för alla som nu använder Vilma är att vara medvetna om att förutsättningarna för att uppnå största möjliga effekt är att båda parter (leverantör och kund) relaterar till de förutsättningar som är kopplade till de fyra stegen (Grunddata – Pris – Order – Logistik) per nivå. Det är alltså viktigt att se till helheten. Det är precis som med tango, det gäller att dansa i takt med varandra!!!!

Checklista

I checklistan kan alla få en översiktlig uppfattning vilka delar som är stödjande för respektive steg och nivå. För att tillgodogöra sig informationen på detaljnivå krävs tillgång till abonnemangstjänsten.

Stödjande dokumentation

Klicka här och anmäl dig, till abonnemang Vilma, så får du omgående inloggning och kan direkt komma vidare till de enskilda stödjande dokumenten.

Hur bli certifierad Vilmaleverantör, nivå 1 eller nivå 2

För mer information läs här!

Lycka till med affärerna!
Vilma